Al kara astrologo-amiko

 

Ĉar eĉ plej sperta astrologo
ne certas en la astro-logo,
por kaŝi, ke li ne sukcesas,
li malpli donas, pli promesas.