Al nia turista kabano

Ci, ligna dom' en denso akacia,
malfermu pordon al migrulo laca,
kiam lin vokas birda tril' aria
kaj sur Danub' boato lule paca.
"Kaban' mi estas, ne palac'
invitas nia dom'
se post labor' vin premas lac',
ripozu en mi, hom'!"

Ci, ligna dom' en akacia denso,
ripozon donu do al vir', virino;
protekte vartu kiel panja penso
dum korojn ravas fefabel' de l' sino!
"kaban' mi estas, ne palac'
nun flustras nia dom'
la revojn lulos hejma pac'
de ligna koro, hom'."

Ci, ligna dom' en akaciarbaro,
cin vintre mordos frosto sen protekto,
sed danke mi deziros por la jaro:
"Ci, kara domo, restu sen difekto!"
"Kaban' mi estas, ne palac'
modestas nia dom'
kiam refloros, verdos spac',
revenu al mi, hom'!"