Bondeziroj de naiva koro

Korí al koro kore sendas,
kion korí en forí atendas:
kiskareson, amsopiron,
naskiĝtagan bondeziron.

La esperí kun vivoĝojo
akompanu vin sur vojo;
havu sanon, forton, riĉon,
multajn jarojn kaj feliĉon!

Vin ne venku sortkruelo,
venku vi por via celo;
planojn, revojn teksu, plektu,
Dio helpe vin protektu!

Ne rimarku: tempo pasas,
vundojn tranĉas, sulkojn lasas.
En animo restu juna
kun ridetí de helo suna

kaj se premos vin doloro,
tuj rifuĝu al la koro,
kiu batas por vi ĉiam,
ĉesas ami vin ó neniam.