Repaŝo


ENHAVO


Aŭtuna foliaro
Al la verda popolo
Konfeso
Blinda forĝisto
La tempo pasas
En memorlibreto
Danuba voĉo
Ĉe fenestro de vagonaro
Alarmo en 1945
Protesto
Riproĉo
Funebra kanto
Amebrio
Bondeziroj de naiva koro
Bonvola averto
Sub lunlumo
Kanto de militkaptito
Kanto de revoluciano
Dediĉo en poemaro
Al nia lingvo
Pravigita superstiĉo
Al malsana amikino
Aŭtuna grimaco
Nuda realeco
Ĉina melodio
Maja ĝojo
Al Eli Urbanová
Piramidoj kaj kanaloj
Homo ĉe la reloj
Je mia 63-a naskiĝtago
Akcentregulo
Eterna-kaŝludo
Tragikomedio
Nederlanda rememoraĵo
Dubo
Kaj poste?
Printempa saltomarŝo
Al eterna komencanto
Sensenca lingva ludo
Ho, lasu min trankvile revi!
Por Pasko al amikinetoj en Vásárhely
Papilioj
Al nia turista kabano
Fabeleto
Memore pri amiko fidela
Letero al ĉarma kolegino
Tri kantoj el la vodevilo "Holanda pupo"
Ne plu militon!
Dum sunsubiro
Letero al Eva Suchardová
Surdorse de du fotoj
Astridina
Al kara astrologo-amiko
Lamento en tombo ombra
Kurso por urso
Vivi neeble!
Pilgrimo kun flagra koro
Vintra letero
Al Dzitka
Aŭtuna modesto
En memorlibreto
Ŝtatano kaj kamparano
Sopiro
Cirka ĉevalo
Pasera "Kvit kvivit"
Norda letero
Aŭtuna medito
Al Ferenc Szilágyi
Kronoj kaj kateno
Jen nia voĉo
Amara konsolo
Aventuro en Svedujo
Plendo de ADAMO
Sklavokanto
Konstato
Proverba pravo
Malĝentile
La kvar sezonoj
Bondeziro al knabino
Incendio
Grizo
Respondo al kara ermito
Averto
Saluto
Al amiko Paŭlo Thorsen
Kongresa saluto
La rusa samovaro
Letero al Kolomano Kalocsay
Aserto kaj refuto
Ĉiam iu nin atendas
Letero al Udmurtio
Saĉiko
Tosto