Kaj poste?

... ... ... ...
ĝisvome buŝo, preso
blufadis pri promeso,
ke estos ekstermita
la MONSTRO SANGAVIDA.

Kaj poste?... Iluzie
triumfas JUSTO ĉie,
sed regas ĉen', karcero
je nom' de l' MONDLIBERO.
PROGRESO frukte portas,
ke HOMA DIGNO mortas,
RACIO vane luktas,
ĉar HOMO mem produktas
la FINON: ATOMBOMBON
el Ter' por fari TOMBON.

Kaj poste?... Teorie
en ĝangalmezo ie
(ĉar tie restos ŝancoj!)
jen par' de GEĈIMPANZOJ
sur TOMBO de l' HOMARO
pulĉasos en hararo,
postaĵon gratos kune,
rikanos palpebrume
kaj dume penos pensi:
"NI DEVUS REKOMENCI."