Kurso por urso

La cigano urson kaptis.
Kara Frato ĝin li baptis.
"Cin instruos pri kulturo
mi per bruo de tamburo.

Kion fari? Kiel ami?
Lasu, Frato, cin ornami!
Brilu tiu ŝtala ringo
kiel pruvo pri distingo!

Nu, ne bleku pro la piko!
Indiĝenoj en Afriko
ĝuste tiajn ringojn havas.
Hom' sen ringo eĉ ne gravas.

Sekvos nun la "frata ligo":
tra la ringo ĉentraigo.
Homa mor' ci povos vidi
fraton ĉe la nazo gvidi.

Nu, ne grumblu kara Frato!
Estas ci sortfavorato.
Ĉe ni, homoj, la kolĉeno
"por meritoj" la ordeno.

Ĉeno, Frato, ĉu cin ĝenas?
Kial ĝi? Ci ne komprenas.
Ĉeno servas sciu veron
ne misuzi la liberon.

Tiu ĉeno, dum ci iras,
revojn teksi cin inspiras,
eĉ tre mute igas pensi:
"kiel gracon rekompenci?"

Fermu buŝon, kara Frato,
jen publiko sur la strato!
Dancu, dancu kaj sen laco,
montru ĝojon pro donaco!

Dancu, Frato! Estu saĝa
kulturbesto malsovaĝa!
Ci, post danco, havos frandon:
povos leki fratan plandon.