Maja ĝojo

La maja vivo nun parolas:
la suno ridas, pompas floroj,
en tero la printempo bolas
kaj kantas birdaj, homaj koroj.

Ho, vi, stulteta ĉina knabo,
vi kial devas ĝoji, ridi,
en ĉiu arbo kaj skarabo
la vivofraton ame vidi?

Kaj kial igas vin la sento
karesi herbojn, florpetalojn
kaj tremi pro la kis' de l' vento,
admiri kampojn, montojn, valojn?

Ĉar vivas vi kaj vivas, vivas
respondas krie la korbatoj
kaj en la suna brilo vivas
kun vi sur Tero nur gefratoj.