Vivi neeble!

Por esti nur Homo vivu en vero!
Sub ŝarĝo de l' Vero vivi neeble.

Do falsu realon reva prefero!
En jugo de l' Revo vivi neeble.

Do kredu! Sen Scio penu kaj spitu!
En blindo de l' Kredo vivi neeble.

Do dubu skrupule! Agi hezitu!
En sobro de l' Dubo vivi neeble.

Do inter Neebloj penu pilgrimi,
profiti momenton verve kaj febre!

Nur hurli, barakti, timi aŭ krimi
en ordo de l' Hordo estas ja eble.
Vivi neeble!