kovrilo de pilgrimoJulio Baghy:

DANCU MARIONETOJ!

novelaro


ELDONO DE
LITERATURA MONDO
BUDAPEST, 1933

 

 


KORO AL KOROJ
Moto:

Ni, homoj, estas do por via ludo
marionetoj en foira budo.
Je fajfa melodi' de l' gurdoj rustaj
nin igas danci manoj kalokrustaj.
Se unu lace falas de l' fadeno,
figuron novan ligas vi sen peno
kaj ĉiam sama danco. sama kanto:
freneza hurla lukto de l' vivanto.
(El "Pilgrimo")

 

El tiu ĉi libro cent ekzempleroj estas presitaj sur luksa papero. La unua kvindeko aperis lede bindita, permane numerita. La dua kvindeko aperis silke bindita, permaŝine numerita. Ambaŭ bibliofilaj eldonoj havas la artan foton, faksimilon kaj la unua la propramanan subskribon de la aŭtoro