Arpeĝo
1.

Tremantaj arpeĝoj mortante sonas. Nur etaj flugiletoj tuŝis la kordojn, tamen la dissonanta melodio miloble eĥas en mia animo.

Ĉi tiuj arpeĝoj similas al parolanta muteco, kiun aŭdas neniu krom revemulo... Ĉi tiuj arpeĝoj similas al vivanta senmoveco, kies tremetadon sentas nur tiu, al kiu kaŭzas doloron la silento.

Ho sonu, nur sonu tremantaj arpeĝoj, kiel funebraj muzikoj ĉe la enterigo de vivanta animo.