Arpeĝo
2.

Preferus mi parodi pri rideto via, kiu similas al sunradio de frua printempo, varme dorlotanta mian animon. Ĝi revivigas la koron je amo... ho, sed vi larmas!

Mi parolas do pri larmoj viaj, kiuj similas al fajre ardantaj perloj, falantaj sur koron milan. Ili taŭzas la animon per konsciencriproĉo pro via doloro... Sed vi ridetas jam!

Ĉi tiu larma rideto estas la plej valora juvelo de via koro amanta.