Arpeĝo
5.

Hontindaj epokoj kreis la ideojn pri ĉielo kaj infero. La homoj estis plej malproksime de ekkono de Dio, kiam ili ornamis per ĉifonoj de homaj ecoj, inklimoj la Misteran Forton.

La malperfekteco de l' Homo evidentiĝas en tio, ke la perfektecon li serĉas kaj trovas en si mem.