Dancanta ĉevalo

Marŝmarŝon diktas la muzik'...
"Hura"-on hurlas stratpublik'
kaj bravaj knaboj sur ĉevaloj
ekrajdas for al mortbataloj
Trara! Trara!
al mortbataloj...
Nun el kvaropo jen ĉeval'
ekdancas ritme je signal'
kaj vanas brido, vipo, sprono
ĝi dancas dancas je marŝsono
Trara! Trara!
je marŝosono...

Marŝmarŝon diktas la muzik'...
Freneza sturmo, sabropik';
sangfontoj fluas, tintas ŝtaloj,
hura' formortas sur ĉevaloj
Trara! Trara!
en mortbataloj...
En la ĥaoso jen ĉeval'
huffrapas ritme je signal'
kraniojn rompas, korojn premas,
senkapan knabon kun si trenas
Trara! Trara!
dancante henas...

Marŝmarŝon diktas la muzik'...
Nun pac' trumpetas sen efik';
militon kaŝas ter' kaj kalko,
kolombon tamen pelas falko
Trara! Trara!
ĉe katafalko...
Kutime ja en vivbatal'
dancadi kiel la ĉeval'
kaj vanas brido, vipo, sprono,
ĉar dancas dancas je marŝsono
Trara! Trara!
la ĉevalhomo...