Kantantaj postenoj
Muziko de M. Sárossy

Kun lupbojado vento vetveadas...
La frosto siblas: fajfas vintroprinc'.
Kun gaj' freneza neĝo dance vadas
laŭ blov' ĵetante sin kun knara grinc'.
En la muzik' ĥaosa dum la mortobalo
malsata korvograk' koncertas en la valo,
sed spitas fiere kun firma sinten'
ĉe lim' manĝuria — japana posten'.
La juna soldato kun rava rigard'
kun koro kantanta postenas en gard':
Ĉerizfiloro pompas, ĉerizfloro falas;
gejŝo june ridas, gejŝo velke palas.
Hejmojn la tertremo rube rulas, ŝovas,
fruktojn la tajfuno en la maron blovas,
sed nedetrueble en la kor' japana
vivas patrujamo ĉe la Fuĵijama.

Li vigle gardas, al la val' rigardas...
Ŝtiparo karbe brunas tie jam.
Ĉi morta fajro en ili vive ardas,
ĉar lia frat' cindriĝis en la flam'...
Heroajn cindrojn de l' model' pri "brave morti"
al Nippon nun la vento portas por raporti,
ke spitas fiere kun firma sinten'
ĉe lim' manĝuria — japana posten'.
La juna soldato korŝire pro sent'
nun kantas ekstaze tra l' muĝo de l' vent':
Ĉerizfloro pompas, ĉerizfloro falas;
gejŝo june ridas, gejŝo velke palas.
Hejmojn la tertremo nube rulas, ŝovas,
fruktojn la tajfuno en la maron blovas,
sed nedetrueble en la kor' japana
vivas patrujamo ĉe la Fuĵijama.

La okcidenta vento tra la limo
jen novan kanton flustras al li nun:
ribela kanto pri mizer' kaj ŝlimo,
pli forta ol tertremo kaj tajfun'...
La venĝfuror' miljara sangsoife bruas,
renversas ĝi miljarajn regnojn, mondon skuas,
sed spitas fiere kun firma sinten'
ĉe lim' manguria — japana posten'
kaj tondras plengorĝe kun unu anim'
la miloj da viglaj postenoj ĉe l' lim':
Ĉerizfiloro pompas, ĉerizfloro falas;
gejŝo june ridas, gejŝo velke palas.
Hejmojn la tertremo rube rulas, ŝovas,
fruktojn la tajfuno en la maron blovas,
sed nedetrueble en la kor' japana
vivas patrujamo ĉe la Fuĵijama.

Menciita en XI. Int. Floraj Ludoj.