La fabriko

Ve!!... ve!... Akra fajfo... La labor' ekhaltas...
Kuras amase viroj kaj virinoj...
Kio?... La terur' de kor' al koro saltas...
Kiu?!... Pro kio?... Ree la maŝinoj!...

Sang'!... Ve!... Sango!... Korpo frakasita!... Sango!
Helpon!.. He, kiu?... Frato!.. Centoj venas...
Mokas mortgrimaco kun mordita lango...
Centoj silentas... Pensoj rekviemas...

Fajfo... Bruas la maŝinoj... Uf, labori!
Riski denove por la pano! Lukti!
Morgaŭ por alia venos vic' stertori,
sed nun produkti, ĉiam pli produkti!