Lasta letero
Muziko do M. Sárossy.

Mi amis vin kum ĉaste pura amo,
eĉ nun ardanta en mia kor'.
Jen muta larm' atestas pri la dramo
post lasta kis' de l' lasis ama hor'.
Mi amis vin rezigno, senkonsole,
ĝistomba sent' katenis al vi min...

Mi amis vin kaj vin mi amas sole...
Ĉu povas iu tiel ami vin?!
Vi amis min kun false fajra amo,
petola flamo de via kor'.
Nur volis vi, ke pro fatala dramo
mortsangu kor' en brust' dum ama hor'.
Vi amis min flateme, sed senkore:
perfida kis' turmentis ofte min...
Vi ridis nur, ĝis ploris mi dolore...
Ĉu povas iu tiel ami min?!