Mia muzo

En larma frost' de l' ĉambro sub tegmento,
kie malofte estas festotag',
kaj tra l' fenestraj fendoj vintra vento
siblas susure plendojn dum la vag',
tie versfari igus min imag'.

La bru' babila de kudromaŝino
lulas min per muzik' de l' taglabor'
kaj rava rid' de bela blondulino
veke min vokas per arĝentsonor':
"Lasu la larmojn pasi fluge for!"

Ŝi, mia Muzo, Magdalen' pekanta,
kise karesas min kun amhumil'.
Vualas virge vangojn ruĝ' dianta,
ĉar ŝi infanon vartas en lulil'...
etan infanon vartas en lulil'...