Ne flugu for!

Sonĝon printempan amas mi:
radian ridon de knabin'.
Vivon aŭtunan benis Di'
al mi donante, kara, vin.

Sonĝo, ne flugu for de mi,
se venos la matena hor';
perdus mi kredon pri la Di',
sopirus morton mia kor'.