Post striko

"Ĉu estas vero, kiun ŝajno maskis?
Venkitaj estas vi. Jen via gloro:
humile nun reveni al laboro
kaj scii tion, ke la strik' fiaskis."

"Venkitaj estas ni vi prave diris.
Ĉi fanfarono indas al sinjoro.
Por vero ni forsangis, ne por gloro
kaj al batal' ni jam venkite iris.

Ĉar senarmile luktis la korpuso,
dum vin la luksobastion' defendis.
La vero vivas, nur la korpon venkis
stomak' malsata, ve' de l' infanbuŝo.