Vento kaj nubo

Norde, ĉe la mara bordo,
plendas plore vent' ĝemsona.
Norde, ĉe la mana bordo,
revas jen knabin' estona.
Ŝia revo rev' de l' plendo.
Dronas ĝi en sent' amara.
Ploran plendon norda vento
portas al la land' hungara,

Sude, ĉe l' Danuba bordo,
fulmkaŝanta nubo nigras.
Sude, ĉe l' Danuba bordo,
knab' hungara reve migras.
Lia revo rev' da l' sudo:
pereiga fort' ciklona.
Ardan amon suda nubo
portas al la land' estona.

Sin rekontas nord' kaj sudo
sur semlima oceano.
Plend' de l' vento, fulm' de l' nubo
jen fariĝas uragano.
Fajne fulmas arda amo,
plenda ploro veas... veas.
Pro la sentoj en la flamo
knab', knabino brulpereas.