Al Vi
Muziko de M. Sárosi

Pompas printempo...
Odor' de l' floroj ŝvebas nun.
Regas mallumo,
ĉar kaŝis sin la pala lun'.
Brilas lampiroj
en mola musko sub rozuj'...
Mia amata,
ne timu do, sed venu tuj!

Noktan silenton
ekrompos nur batad' de l' kor'...
Spirojn de l' lipoj
la ventoĝemo portos for'.
Sonoj mistikaj
de l' nokto kaj de mia sin',
mia amata,
al sorĉa sonĝo lulos vin...

Amo vin vokas,
atendas nin benketo jam...
Por kordoloro
nur amo estas la balzam'.
Por vin ornami
per brila gem' de diadem',
mia amata,
donacos mi la koron mem.

Venu rapide,
soifas mi je kisoj cent!
Ni ebriiĝu
el vino de plej sankta sent'!
Kaj por ne vivi
en tera marĉo de l' envi',
mia amata,
ĉielon havos mi en vi...
(Budapest)