Ama danco

LI:
Dancon petas mi, knabino,
ritman dancon nun de Vi!
Sonas gurdo, tamburino
kaj tutkore kantas mi.

ŜI:
Jen la mano! Prenu, knabo!
Dancu kune vi kaj mi!
Dum dancado kaj kantado
akre sonu ĝoja kri'!

AMBAŬ:
En ĉirkaŭpren'
de l' danca ĉen'
ekbrulis jam
la kora flam'.
La knab', knabin'
ĉe l' danca fin'
sopiras jen
por amkaten'.

LI:
Ju pli ofte, des pli bone
poste kisu min, knabin'!
Paron formi donu por mi
vin mem ĝis la vivofin'!

ŜI:
Kison, knabo, mi ne donos,
prenu por vi ŝtele for,
ĉar la kiso, se mi donos,
vin ne ligos al la kor'.

AMBAŬ:
Mi estos vi,
vi estos mi
kaj vivos ni
en harmoni'.
La kis' de l' am',
la sankta flam'
ne flugos for
de nia kor'.
(Berezovka)