Estas jam tempo
(Al miaj rusaj gelernintoj)

Kial silenti mute senvorte,
nin cedante al sortofatalo;
kial sen ago stari malforte
ĉe l' altaro de Mondidealo;
kial ne rompi dise per Amo
la katenojn de l' sklava homaro
kaj eklumigi per sankta flamo
la deviojn de l' homa frataro,
se estas jam tempo!?

Kial ne agi, kiam en sango
baraktante veadas nacioj,
kiam la larmoj fluas sur vangoj,
furiozas militaj furioj,
kiam sen kredo, sen kondukanto,
sin perdante en vivlabirintoj,
vane atendas je la Savanto
la viktimoj de celon perdintoj,
se estas jam tempo?!

Fratoj! Ni havas forton, potencon
kun majesta ideo en koro!
Ne atendante la rekompencon
helpu ni en giganta laboro!
Fratoj! Morgaŭan tagon pripenti
antaŭ la sunleviĝo ridinde!
Ami instruu homojn kaj senti,
teni sin je nom' de l' Homo inde,

ĉar estas jam tempo!

Fratoj! Nin vokas nia ideo!
Do levante la kapojn ni iru!
Nin ne timigu eĉ la pereo
nur pri venko triumfa sopiru!
Fratoj! Sed, se ni ĉiuj pereus
por ideo en paca batalo,
kredu, se eĉ tutmondo ĝin neus,
venkos certe la Mondidealo,
ĉar estas jam tempo!
(Nikolsk-Ussurijsk)
Premiita dum la VIII-a Int. Floraj Ludoj en Girona