Estimu la homon!

Estimu la homon en via homfrato
por esti amata de Li!
Ne timu la bonon de via kompato:
ĝi estos benata de Di'!
Etendu la manon al suferanto!
Pretendu la Amon mondosavanto,
por ke Espero estu ĉe l' cel',
kaj nia tero vivu en Bel'!