Estis iam...
Muziko de M. Sárosi

Estis iam junul' naiva...
En mond' de l' revoj vivis li
kaj kantis sur la voj' dekliva
dum migrado sub tili'.
Haha! Haha! Haha!
Tralalala! Tralalala!
Sonis la rid', ondis la kant'
el koro de l' juna vagant'.

Estis iam knabin' sentema...
Priploris ŝi tagon post tag'.
Kun revoj en anim' plorĝema
ŝi atendis sub la fag'.
Aha! Oh! Ah! Aha!
Tralalala! Tralalala!
Plendis la plor', tremis la kant',
sopiris ŝi je la amant',

Sin renkontis dum maja tago
junul' vaganta kaj knabin'.
Fidelon ili sub la fago
ĵuris ĝis la vivofin'.
Haha! Haha! Haha!
Tralalala! Tralalala!
Sonis la kis', ridis la kant'
de la knabin' kaj la vagant'.

Sed alvenis kutima fino:
la sort' disigis ŝin de li.
Sub fago ploris la knabino,
la junulo sub tili'.
Aha! Oh! Ah! Aha'!
Tralalala! Tralalala!
Plendis la plor', eĥis la kant'...
Kaj migris for ŝia vagant'...
(Ĉehoslovakio. Jóka.)