La vivo

La vivo estas revado, sorĉa muziko,
plenplena de melodio, dolĉa mistiko.
La vivo estas rivero, bele majesta,
ridante fluas ĝi pro frenezo ĝojfesta.

Ie, tre malproksime,
la unuan kison de knabino amata
rabas ame sentime
dudekjara knabo sub tilio konata.

La vivo estas nektaro, flora printempo,
brileco, ĝemo volupta, festo de l' sento
kaj estas ĝi reviviĝo de la estinto...
Sed ve milfoje! Mi estas viva mortinto.
(Pervaja-Rjeĉka)