Ne kredu!

Ne kredu al viro, nek al virino,
se parolas la ama momento.
Nur ĝu' efemera batas en sino,
nur pasantaj amfrazoj de l' sento.

Sed donu la koron por kor' amanta,
ame gardu ĝin post la ricevo,
ke flamu ĝistombe la fajro sankta
kaj vivigu ĝi sonĝojn de l' revo!