Nova sento
Muziko de T. Pallós

Nova sento, salutas kore vin ni kune,
regu en nia frata rond'!
Nova sento, radioj viaj brilu sune,
portu komprenon por ía mond'!
Hardite ni kun ĝojo
rapidu sen ŝancel',
ĉar gvidas ĝi sur vojo
tra l' nigra nokt' al cel'!
Ordonas klare por ni
mistera kora son':
Por teran pacon formi
vi, homo, restu hom'!


Nova sento, magia forto de l' konkordo,
je vi sopiras la fratar'.
Nova sento, kerubo de l' socia ordo,
gardu la pacon de l' homar'!
La pacon kreas amo.
Homecon gardas ĝi,
Ni ĵuras, ke ĉi flamon
ne ĵetos for de ni.
Ni semos, se modeste,
sed sen ripoz', sen lac',
ke fine venku feste:
tutmonda homa pac'!
(Budapest)