Rememoru!
Al mia sincerkora lernintino F-ino E. Zsiros.

Se aŭtune, dum hor' mistike muta,
kiam tremante falos la foli'
kaj katenos vin plend' pro vivo tuta,
pro sencelec' kaj vana ambici';
rememoru... arde ploru!

Se aŭtune, dum hor' silente sola,
kiam ornamos rozojn nur la dorn'
kaj turmentos vin ĉi avert' simbola
pri l' senkompate frosta morta dorm';
rememoru... arde ploru!

Se aŭtune, dum hor' dolore larma,
kiam kun lasta floro en manet',
kun funebro de l' am' en koro varma
vidos vi orfan tombon de l' poet';
rememoru... arde ploru!

Premiita dam la IX-a Floraj Ludoj en Mariresa.