Serenado al F-ino Loli
Muziko de M. Sárosi

Jam pasis for
noktmeza hor'
kaj brilas kun
la pala lun'
mil steloj de l' ĉiellazur'.
En lunradi'
revadas vi,
ardante jam
en dolĉa flam',
pri vin amanta trubadur'.
Sed ĉe l' revido via rido
kaj falsa tono de la vort'
min igas sperte kaj averte
instrui vin pri l' tera sort':

Loli, ho kara Loli,
ne decas nur petoli
kun la kor'!
Loli, ho kara Loli,
ne povos vin konsoli
posta hor'!
Ĉar velkos floro kaj espero,
printempo mortos kaj somero
rapide pasos fluge for.
Loli, ho kara Loli,
ne decas nur petoli
kun la kor'!

Rigardu mem!
Printempa ĝem'
salutas kaj
vin vokas mar'
per sankta amo de l' natur'.
Sopira spir'
de l' noktzefir',
odora kis'
de l' roz', narcis'
admonas vin: Do amu nur!
Sed sonĝrabanta sento vanta
turmentos krude poste vin,
se ama kanto de l' amanto
ne trafos fundon de l' anim':

Loli ho kara Loli,
sufiĉas jam paroli;
kisu nur!
Loli, ho kara Loli,
ne decas vin izoli
post la mur'!
Akceptu por la eta koro
plej varman kison de l' adoro
kun porĉiama ama ĵur'!
Loli, ho kara Loli,
sufiĉas jam paroli;
kisu nur!
(Budapest)