Sopiro
Muziko de H. Horovitz

Morti, fordormi el tiu ĉi mondo,
esti portata per milda sferondo,
fermi okulojn je tuŝo de l' morto,
ridi freneze pri l' fino de l' sorto
jen mia sopiro!
Por ke neniam ekbatu plu koro,
por ke finiĝu ĉagreno, doloro,
por ke la pluvo de l' morta forgeso
larmu funebre al tomba cipreso
ĉe mia foriro!

Morti, fordormi sensente silente,
flugi al lando spirita pervente,
flirti sensonĝe en dolĉa deliro
per la flugiloj de l' lasta elspiro
jen estu la fino!
Tenu! Ho, venu postmorta Nenio!
Velku do Amo, Fidelo, Pasio,
ĉar... jen, eklarmas torente okuloj,
ke min disigos eternaj nebuloj
de vi, ho, knabino!
(Siberio. Nikolsk-Ussarijsk)