Ŝanĝitaj vivoj

Printempa rideto estis vi,
l' aŭtuna larmo mi...
Vi estis arde fajra am'
kaj mi ŝtelita flam'...

La larm' kaj ridet' renkontis sin:
poeto kaj knabin'...
Nun vivas mi en printempa varm',
vi en l' aŭtuna larm'...
(Nikolsk-Ussurijsk)