El sudo venis la sinjoro

EL sudo venis la sinjoro,
en nord' naskiĝis la knabin';
babilis ili pri la koro,
pri diferenca am' de l' sin'.

"En sudo, sciu, ho knabino.
la amo estas fajra vin',
nektaro dolĉa de l' destino;
ĝi lule ebriigas nin."

"En nordo, sciu, ho sinjoro,
la amo estas panoram';
unue pano, poste oro
kaj lastavice nur la am'."

Per kiso sin li al si premis:
"Ĉu panoramo aŭ la vin'?!"
Pro dolĉa sveno ŝi ekĝemis:
"La panoramo sed kun vin'."