En aŭtuno sur la kampo

EN aŭtuno sur la kampo
velkas ĉiu floro,
sed printempe ree pompas
ĉiu kun odoro.
Nur la flor' de mia koro
ne plu pompos por mi:
oni metis ŝin en tombon
por eterne dormi.

Kial Dio do permesis
sin renkonti, ami,
se Li prenis ŝin al steloj
ilin pliornami?
Steloj ja brilegis dense
ĉe la pala luno,
sed de kiam ŝin Li prenis,
vivas mi sen lumo.