Repaŝo


ENHAVO

Dediĉo
Antaŭ idolo pagana
Andreo Cseh, amiko, frato
Bono
Collonga estas tera viv'
Ĉar konas mi la vanan amon
Ĉe vojkomenco
Diris mi: vi min ne voku
Daŭgava muĝas, Daŭgava bruas
Dio havas
De land' al land' mi flugas
Denove sur la mar'
En palaco kaj en budo
En aŭtuno sur la kampo
En la rigardo flirtas mir'
En ĉarma rond' knabina
En lum' mortanta
En la arbar' silentas la maten'
Eĉ sen groŝo
Entomba sento estas mia am'
El sudo venis la sinjoro
Ekstere bruas ŝtormo
Ebenaĵo monotona
En glas' kristala perlas vin'
Flugos for la revo
Florojn vi deziris
Foje pri knabin' portreto
Filoj de Kaino kun la stigmo
Ho, ruĝa rozo, bela floro
Hej, knabino, bluokula
Ho, Ĉarmulin' infanmiena
Hej, infanoj, tuj al mi
Hej, piedoj, lacaj du ĉevaloj
Infaneto en lulil'
Interesa estas la kutimo
Iun tagon la sultano
Infan' naiva de l' Sopiro
Knabina kor'
Kiam la nokto eterna
Kun vizo kaj valizo
Kokcinelo, kokcinelo
Kiam la nokt' bruligas
Koron tuŝis sorĉo de memor'
Kavaliroj de l' Tutmonda Paco
La vespera vento blovas
La estono kaj hungaro
La amo estu ĉiam gaja
Ludas la cigano
La ŝipo pasas kaj la mevoj
Mi estas gaja papilio
Mia kara, mi memoras kelkahore
Mi kisis cent knabinojn
Mi dankas Vin, ho, Disinjoro
Min riproĉas la knabinoj
Mi neniam volis esti
Milda, Milda, Milda
Mi kaj la nokto maja
Mi havis nur sep jarojn
Memoro pri l' Pariz-a Majo
Mortinta haveno
Mi batalis, sangis en la unua vico
Mateno, ho, maten'
Nur akvon petis mi
Nur migri, ĉiam migri, migri for
Noktomeze en la nigra denso
Ne koleru, kara
Nudpiede paŝas
Nur pluvas
Nederlando
Nokto de Majo rozon promesis
Ne timu la amon
Onde onda ringo
Provizis min la bona Di'
Patrino, vi blankhara naskintin'
Por kio vivas la poeto
Pasas pavo
Post himnoflugo
Patra lingvo, patrolando
Per larmo videbla
Piedpinte paŝu sento
Plugas, semas kamparan'
Por mi vi estas la plej bela
Radioj ludas sur la bordo
Sur falinta foliaro korvoj migras
Se en am' mi estas vulpo
Sanktulinon mi ne vidas
Silentas mi, sed vi ne kredu
Sopirfloron plantas
Sur la kampo for de l' mondo
Se ridas luno gaja
Sur verda kamp' en suna brilo
Silentu, migra bardo
Se arlekenon en aren' (Epilogo)
Sub kristnaska abio (Sceno)
Ŝirigis kord' de l' kora lir'
Tri Gracioj karaj
Tajlorinon amis mi
Tri reĝidoj de l' fabelo
Volgo muĝas
Via ĉarmo, knabineto
Vokas sonorilo
Verda stelo sur la brusto
Vinon, vinon
Vi, danoj, estas bravaj, ĉarmaj