Filoj de Kaino kun la stigmo

FILOJ de Kaino kun la stigmo,
mature atendas vin la rikolto.
Faru fajron! Flagru sen estingo
sur tero gehena flam' de l' Malordo!
Al ŝtiparo do moralon, virton,
noblajn celojn ĵetu sub la cindron
kaj kolero lafa de la Etno
furiozu en la detrusento!
Ne hezitu, filoj de Kaino,
la mondon putrantan fine renversi.
Sciu, vian tronon por la gajno
milmiloj rapidos sklave tuj servi.

Filoj de Kaino, la prapatro
ne tre favorata estis Hieraŭ,
sed nun ŝajnas, ke via "talpo-arto"
jam estas laŭ plaĉ' de l' Dio fiera,
ĉar al vi Li donis la potencon...
Dum arme' de l' Bono perdas centon
de plej noblaj koroj, vi triumfas,
monstrajn buĉmaŝinojn zorge muntas.
Flugu supren do ,la fum' incensa
de via altaro, gent' de Kaino,
por konvinki Lin pri ver' esenca,
ke ĉi besto estas hom' nur laŭ ŝajno.

Finan venkon por la pens' Kain-a,
kun ve' mi sopiras, ho bestofrato,
ĉar la homo, estu kia-ajna,
li celas fratmurdon per korotrafo.
Finan venkon do anime, korpe,
ke ĉe manĝotrog' de l' ŝanĝo porke
glutu, gruntu ĝis satiĝo morta
la kreaĵo glora, sed plej monstra;
ke ne pulsu koro aspiranta
kun vea dolor' al Vero kaj Bono
kaj ne vivu plu, al kiu vanta
sopiro pruvigas "esti nur homo".