Hej, knabino bluokula

HEJ, knabino bluokula,
nu, ne estu tro skrupula!
ĉar promeso estas fasto,
vin forlasos via gasto.

Ne prokrastu la regalon,
verŝu vinon en pokalon
kaj vi vidos, la afablo
tenos gaston ĉe la tablo.