Interesa estas la kutimo

INTERESA estas la kutimo:
miajn buklojn erpas la knabino.
Ĉiun blankan haron, mi rimarkas.
por memoro petoleme ŝi elsarkas.
Se ŝi sarkos tiel unu jaron,
mi ne havos plu eĉ unu haron.