La estono kaj hungaro

LA estono kaj hungaro
estas frata paro.
Tion diras, eble prave,
nia lingvistaro.

La fratecon ne la lingvoj,
moro ĝin sigelas;
mi asertas, la parencoj
reciproke ŝtelas.

En ŝtelarto la estonoj
hungaron superas,
tion pruvu la domaĝo,
kiun mi suferas.

Mi, hungaro, stelis kisojn
sekvante la moron,
sed la estoninoj ŝtelis
de ŝtelisto koron.