La ŝipo pasas kaj la mevoj

LA ŝipo pasas kaj la mevoj
per luda flugo sekvas ĝin.
Similas ili al la revoj,
sekvantaj nin ĝis vivofin'.

Mi ĵetas, kara, panpeceton
al la avida birda bek',
kiel mi donas nur vorteton
al nia amsopira pek'.

Vetluktas la malsataj mevoj
kaj kontentiĝas pri l' paner';
en proza lukto inter devoj
nin same nutras nur esper'.