La vespera vento blovas

LA vespera vento blovas;
mian kanton portas ĝi.
Malproksime vin ĝi trovas
sur benketo sub tili',

Ploran flustron de l' tilio
en la kor' komprenas vi:
"En la viv' min tedas ĉio,
jam ripozi volas mi."