Mi estas gaja papilio

MI estas gaja papilio.
Ne kredu min en ama vort'.
De roz' mi flirtas al lilio
kaj sur verben' miri trafos mort'.

Mielon havas ĉiu floro.
Mi vivas per la kismiel'
kaj post satiĝo sen memoro
mi flugos fine al ĉiel'.

Se la angeloj min forpusos
pro mia vivo sur la ter',
demonajn lipojn do mi tuŝos
en fund' profunda de l' infer'.