Milda, Milda, Milda

MILDA, Milda, Milda,
hej, trifoje Milda!
Tri knabinoj, sama nom'.
Bluokula, bruna,
nigra, ore suna:
tri reĝinoj sur la tron',
Unu koron prenas,
dua min katenas,
tria dum la kisoj svenas.