Nur akvon petis mi

NUR akvon petis mi,
vi donis fajran vinon.
Nur pajlon petis mi,
vi cedis lito-sinon.

Sed pro la fajra vin'
mi dormon vane spitis
kaj jen, nun en maten'
mokridon mi meritis.