Se ridas luno gaja

SE ridas luno gaja,
radias suno maja,
plenigu via koro
de lunarĝent', sunoro.

Se Vivo manifestas,
sopirojn Ĝi sugestas,
kuraĝu sonĝi, ardi,
en revoj volon hardi

Kaj poste malavare
disĵetu ĉion are,
ĉar ĝojo de l' Feliĉo:
disipi el la riĉo.