Sopirfloron plantas

SOPIRFLORON plantas,
kiu kantas
pri noblaj sentoj, korornam'
pri idealo, arda am'.
Sopirfloron plantas,
kiu kantas.

Sopirfloron rompas,
kiu trompas
fidelan koron de l' amat'
per ruzaj vortoj, falsa flat'.
Sopirfloron rompas,
kiu trompas.