Vinon, vinon

VINON, vinon!
Mi forgesi volas.
Hej, knabinon,
kiu min konsolas!
Kison sorĉan
por korrevivigo,
amon dolĉan
donu por feliĉo!

Jen, la vino
mian sangon vergas.
Pro l' knabino
mi doloron perdas.
Pro la kiso
koro vivon sentas.
Paradizo
min ĉe si atendas.

Vanas ĉio,
jam sufiĉas ludo...
En ebrio
tamen vivas dubo.
Al knabino
pro bonvol' mi dankas,
sed en sino
la forgeso mankas.