Vokas sonorilo

VOKAS sonorilo
kaj sin turnas ĉiu
pie kun humilo
al la dia helo:
"Patro Nia, kiu
estas en ĉielo...


Pro l' sunbrilo, maro
monto, valo plata,
birdotril', arbaro
dankas Vin la homo:
"estu sanktigata
Via nomo...
"

Se nin sorto vundas,
mornas vivdesegno;
se la bat' abundas,
vokas Vin parolo:
"venu Via regno,
estu Via volo...
"

Nin Espero gvidas,
logas nobla celo.
Ni por Bono spitas,
ke ekregu Vero
"kiel en ĉielo,
same sur la Tero.
"

Semu al la humo
benon sunradian,
post laborplenumo
nutru la infanon:
"Donu al ni nian
ĉiutagan panon...
"

Se ni koron kaŝas,
patre nin admonu;
se ni dorme paŝas,
faru koran vekon
"kaj al ni pardonu
nian pekon..."


Se nin frat' ĉagrenas,
trompas nin malame,
regi nin ni penas
sen revenĝa piko;
"ni pardonas same
al la malamiko...
"

Homa fort' ŝancelas;
Virton Vi eduku!
Ĝi vantemon pelas,
gardas la atenton...
"kaj nin ne konduku
en la tenton...
"

Lasu, ke la Paco
gentojn frate ligu,
ĉar sen Via graco
falas Homo tamen
"kaj nin liberigu
de l' Malbono. Amen!
"