1945

Ruinoj min ĉirkaŭis fulge, fume,
postgustis mortotima veo,
sed nun mi tamen staris palpebrume
sur kurba supro de l' ŝirmejo.

En la urbmez' ankoraŭ malserene
murmuris la kanonaj kantoj,
sed tie ĉi jam realiĝis plene
la sonĝo de la atendantoj.

Mi ĵetis ĉirkaŭ mi rigardon gvatan,
kvazaŭ mi estus knab' fripona,
kaj min en fruktĝardenon nekonatan
por ŝtelo logus arbo poma.

Lavita ŝtorme, la aero mola
tikleman freŝodoron kaŝis.
Kun kor' batanta kiel bub' petola
la novan mondon mi enpaŝis.