Dimanĉa mateno

La etajn domojn lante
silento lulis,
en florĝarden' bluante
miozotoj okulis.

La vilaĝeton oraj
lumfaskoj ornamis,
la sunradioj gloraj
brilegis kaj flamis.

La brilaj buntoj mutis
en granda silento,
nur la minutoj flutis
en tempo-torento.